Få en billigere varmeregning

Få en billigere varmeregning

Alle ved, at det er en stor årlig udgift at holde boligen varm og på samme tid sørge for, at der er lunt vand i hanerne. Traditionelt har mange boliger gjort brug af et oliefyr. Det virker på den måde, at det brænder olien af, hvorefter den opståede energi bruges til at varme boligen op. Og selvom både private og erhverv i udpræget grad har gjort brug af løsningen, og det uden tvivl er en effektiv måde at varme boligen op på, så har metoden en række ulemper for blandt andet miljøet. Derfor er det også blevet besluttet, at oliefyret skal udfases. I den forbindelse kan du få en såkaldt skrotningspræmie. Det er et økonomisk tilskud, du får, når du erstatter oliefyret med en anden og mere miljøvenlig løsning. På den måde er det ønsket, at økonomien ikke skal stå i vejen for danskernes muligheder for at erhverve sig eksempelvis et pillefyr.

Få penge for at skrotte oliefyret

Som ovenfor nævnt eksisterer der altså en mulighed for at få en hjælpende økonomisk hånd, hvis du ønsker at skrotte dit oliefyr. Det tilskud, som du kan få, er afhængigt af flere forskellige faktorer, blandt andet oliefyrets alder samt dit valg af kommende energikilde til hjemmet. Jo større effektivitet din nye energikilde har, jo højere tilskud kan du få. På den måde er guleroden så at sige, at du vinder mest, når du sørger for at investere i en energikilde, som har en høj grad af bæredygtighed. Det vil sige, at det hér faktisk er en win-win-situation. Du får nemlig både hjælp til at installere en energikilde, som er billigere i drift, ligesom du bidrager til et sundere miljø.

Hvad er ulemperne ved et oliefyr?

Udover at et oliefyr afbrænder olie, som er et fossilt brændstof og derfor udgør en miljømæssig risiko, er brugen af oliefyret også forbundet med en række andre ulemper. Det er meget dyrt at holde kørende, og det kræver også en del vedligeholdelse, der naturligvis koster en masse penge. Dertil begynder oliefyret allerede efter cirka 10 år at køre med nedsat effektivitet, og hvis du eksempelvis har selve olietanken gravet ned i haven, vil et eventuelt læk fra tanken betyde stor skade på miljøet. Således kan du se, at et oliefyr absolut ikke er en energikilde, som fremtidigt vil vise sig rentabel på hverken den ene eller den anden måde.

Invester i et pillefyr

Hvis du beslutter dig for at skifte oliefyret ud, skal du naturligvis finde en anden måde at varme dit hus og dit brugsvand op på. Her er der mange forskellige muligheder, men du skal være opmærksom på, at ikke alle boliger har adgang til samme muligheder. For eksempel ville det være fint, hvis du blot kunne komme på fjernvarmeværket, men mange bebyggelser, specielt på landet, har ikke den mulighed. Her kan du i stedet investere i et pillefyr. Også denne løsning kan du få tilskud til, og du kan hurtigt tjene de penge ind, som installationen og anskaffelsen af pillefyret vil koste dig.

Hvorfor er et pillefyr godt for miljøet?

Et pillefyr er godt for miljøet og for din pengepung. Der er ikke knyttet en CO2-afgift til de piller, som du skal fyre med, og træpillerne har ikke nogen negativ effekt på miljøet og vores ozonlag. Hvis du sørger for at købe træpiller af en god kvalitet, vil du hurtigt se, at den høje varme i pillefyret brænder pillerne helt væk. Det betyder, at du ikke skal bruge kræfter på at rense pillefyret for alskens affaldsstoffer.

På den måde er du sikret en billig og effektiv opvarmning, der ovenikøbet er miljøvenlig. Et pillefyr kan faktisk reducere dine varmeudgifter med op til 60 % og med det tal in mente, kan du regne med, at pillefyret er tjent hjem igen efter 2-4 år. Alt i alt er det altså en let måde at spare energi på og dermed frigøre lidt penge i budgettet, mens du på samme tid gør en indsats for miljøet.